Avustralya Değerleri ve Prensipleri

(Departman'ın "Life in Australia" isimli kitapçığından alınmıştır)

Kaynak: https://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book

Avustralya’da insanlar birçok özgürlüğe sahiptir. Bununla beraber, bu özgürlüklerden yararlanırken herkes düzenli, özgür ve güvenli bir toplumu korumak üzere demokratik yolla seçilen hükumetler tarafından yapılan Avustralya yasalarına uymalıdır.

Temel özgürlükler

Tüm Avustralyalılar özgürce ve açıkça konuşabilme, örgütlere katılma, toplantı düzenleme,

seçtikleri dine ibadet etme ve kısıtlama olmaksızın Avustralya içinde taşınma dahil bir dizi

özgürlüğe (yasalar çerçevesinde) sahiptir.

Eşit değere ve bireylerin onur ve özgürlüğüne saygı

Tüm Avustralyalılar özgür ve eşit olup onlardan birbirlerine onur ve saygı çerçevesinde

davranmaları beklenir. Avustralyalılar, toplumumuzda anlaşmazlıkları çözmek için şiddet,

korkutma ya da aşağılama yolunun kullanılmasını reddederler.

Avustralya yasaları, 1975 Irk Ayrımcılığı Yasası, 1984 Cinsiyet Ayrımcılığı Yasası, 1992 Engellilik Ayrımcılığı Yasası ve 2004 Yaş Ayrımcılığı Yasası uyarınca sosyal hayatın çeşitli sahalarında ırk,cinsiyet, engellilik ve yaşı temel alan ayrımcılığı yasaklar. Şikayetleri bu yasalara göre ele almaktan Avustralya İnsan Hakları Komisyonu sorumludur.

İfade özgürlüğü

Tüm Avustralyalılar insanları tehlikeye atmadıkça, haksız suçlamalarda bulunmadıkça ve

başkalarının ifade özgürlüklerini engellemedikçe Avustralya Hükumetleri veya tüm diğer konu veya sosyal meselelerde düşündüklerini söylemekte ve yazmakta yasalar çerçev

esinde özgürdür.

Aynı durum Avustralya gazeteleri, radyo ve televizyonları ile diğer medya biçimleri için de

geçerlidir. Avustralyalılar hükumetin eylemlerini protesto etmekte ve yasaların değiştirilmesi için kampanya yapmakta özgürdür.

İfade özgürlüğü insanların kendilerini ifade etmelerine ve fikirlerini tartışmalarına imkan sağlar. Bir bireyin itibarını yanlış bilgilerden ya da yalanlardan koruyan yasalar vardır. İnsanlar aleyhinde onların kültürleri, etnisiteleri ya da geçmişlerinden dolayı nefreti körüklemeyi yasaklayan yasalar da mevcuttur.

Din ve seküler hükumet özgürlüğü

Tüm Avustralyalılar, uygulamaları hiçbir Avustralya yasasını çiğnemedikçe istedikleri dine

uymakta özgürdür. Ayrıca, Avustralyalılar hiçbir dine uymama özgürlüğüne sahiptir. Dine karşı hoşgörüsüzlük Avustralya toplumunda kabul edilemez.

Avustralya seküler bir hükumete sahiptir; herhangi bir resmi ya da eyalet bazında dine sahip değildir. Hükumetler tüm vatandaşlara dinlerine bakılmaksızın eşit olarak davranırlar.

Dini kuralların Avustralya’da yasal bir statüsü yoktur ve örneğin boşanmayla ilgili konularda yalnızca parlamento tarafından düzenlenen yasalar geçerlidir. Çok eşlilik gibi (aynı anda birden fazla kişiyle evli olma) bazı dini veya kültürel uygulamalar Avustralya’da yasalara aykırıdır.

Örgütlenme özgürlüğü

Yasalara uymak kaydıyla, Avustralyalılar, söz konusu protesto barışçı olmak ve hiçbir kimseye ya da mala zarar vermemek kaydıyla hükumete ya da başka bir kuruma karşı bir araya gelmekte ve protestoda bulunmakta özgürdür. Örgütlenme özgürlüğü yasal olması kaydıyla herhangi bir kurum ya da gruba katılma ya da katılmama özgürlüğünü içerir. Bu kurum ve gruplar, siyasi partileri, sendikaları ve sosyal grupları içerir.

Parlamenter demokrasi ve hukukun üstünlüğünü destekleme

Avustralya bir parlamenter demokrasidir, yani Avustralya vatandaşları ülkenin nasıl yönetileceğine ve Avustralya toplumunun nasıl temsil edileceğine katılım sağlarlar. Hükumetler tüm Avustralyalılara karşı sorumludur. Seçilen parlamentolar Avustralya’da yasa yapabilecek ya da yasa yapma yetkisi verebilecek yegane kurumlardır.

Avustralya’daki herkes hükumetler tarafından yapılan yasalara kesinlikle uymalıdır. Tüm

Avustralyalılar hukukun üstünlüğü ile eşit seviyede korunurlar. Yani, hiç kimse, politikacılar ya da polisler gibi güç ve yetki sahibi konumlarda bulunanlar bile yasalardan muaf ya da ‘hukukun üzerinde’ değildir.

Yasalar karşısında eşitlik

Tüm Avustralyalılar yasalar karşısında eşittir. Yani, ırkından, etnisitesinden ya da geldiği ülkeden, yaşından, cinsiyetinden, medeni durumundan ya da engelinden veya siyasi ya da dini görüşlerinden dolayı hiç kimseye başkalarından farklı davranılamaz. Hükumet kurumları ve bağımsız mahkemeler herkese adil davranmalıdır.

Eşit davranmanın anlamı birisini işe alırken ya da terfi ettirirken o kişinin kültürel geçmişinin ya da siyasi görüşlerinin değil, kesinlikle becerilerinin, yeteneklerinin ve deneyiminin temel alınmasıdır. Ayrıca, bu kişilere ırkından, renginden, dininden, cinsiyetinden ya da medeni durumundan dolayı bir dükkanda, otelde ya da bir hizmet tesisinde hizmet sunumunun reddedilemeyeceği anlamına gelir.

Erkek ve kadın eşitliği

Erkek ve kadın Avustralya’da eşit haklara sahiptir. İşler ve meslekler kadın ve erkeklere eşit

derecede açıktır. Erkek ve kadınlar askeriyede hizmet edebilir ve her ikisi de hükumette görev alabilir.

Fırsat eşitliği ve eşitlik ruhu

Avustralyalılar fırsat eşitliğine ve sıklıkla ‘eşit şans tanıma’ adı verilen kavrama değer verirler. Yani, birisinin hayatta geldiği nokta doğumu ya da kayırılmasından ziyade yeteneklerinin, çalışmasının ve çabasının sonucu olmalıdır.

Avustralyalılar karşılıklı saygı, tolerans ve fair play’i kapsayan eşitlik ruhuna sahiptir. Bu, herkesin aynı olduğu ya da herkesin eşit zenginliğe ya da mala sahip olduğu anla

mına gelmez. Amaç, Avustralya toplumunda hiçbir formel sınıf ayrımı olmamasının sağlanmasıdır.

Barış içinde yaşama

Avustralyalılar barış içindeki toplumlarıyla gurur duyarlar. Değişimin tartışma, barışçıl yolla ikna ve demokratik süreç yoluyla olması gerektiğine inanırlar. Şiddetin insanların düşüncelerini ya da yasaları değiştirmenin bir yolu olarak kullanılmasını reddederler.

Bu değerlere ilave olarak, Avustralyalılar kamu yararını gözetirler ve ihtiyaç sahiplerine

merhametlidirler. Avustralya’da güçlü bir toplum ruhu vardır ve Avustralyalılar içinde yaşadıkları toplumu güçlendirmeye ve geliştirmeye gayret gösterirler.

Birçok Avustralyalı günlük hayatında topluma katkı sağlar. Bu katkılarını çevreyi koruyarak,

yardım eli uzatarak ve kamu yararını gözetmek yolunda ihtiyaç zamanlarında birlikte çalışarak gösterirler.

Avustralya’da insanların diğerlerine, özellikle zor durumda olanlara gönüllü olarak yardım ettiği güçlü bir ‘dostluk’ geleneği vardır. Bu dostunuz çoğunlukla bir arkadaşınızdır, ama eşiniz, partneriniz, erkek ya da kız kardeşiniz, kızınız veya oğlunuz da olabilir. Bu dostunuz tamamen bir yabancı da olabilir. Ayrıca, güçlü bir toplum hizmeti ve gönüllülük geleneği mevcuttur.

Yukarıda ana hatları verilen değerler Avustralyalılar tarafından uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ve tartışılmıştır. Bu değerler Avustralya’nın farklı etnik gruplardan ve kültürel geleneklerden milyonlarca insanı bağrına basmasına ve başarıyla kaynaştırmasına yardımcı olmuştur.

Avustralya’nın kültürel çeşitliliği, dinamik bir toplum olmasını sağlayan bir gücüdür. Avustralya yasaları çerçevesinde, tüm Avustralyalılar kültürlerini ve inançlarını ifade etme hakkına sahiptir.

Ama aynı zamanda, tüm Avustralyalılardan Avustralya’nın yasalarına, değerlerine ve insanlarına her şeyin üstünde bir bağlılık taşımaları istenir.

Paylaşılan değerler

Avustralya’daki göçmenler birçok farklı kültürel ve dini geçmişten gelmelerine rağmen

Avustralya’ya başarıyla yerleşmiş ve daha geniş olan toplumla kaynaşmıştır. Böylece, Avustralya bu göçmenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak sağladıkları katkılarla zenginleşmektedir.

Bugün Avustralya toplumunun önemli bir özelliği yalnız insanlarının kültürel çeşitliliği değil, aynı zamanda Avustralya’ya her şeyin üstünde ve birleştirici bir bağlılıkla birlik olmaları derecesidir. Avustralyalılar komşu olarak beraber yaşamanın yararı için bireysel farklılıklarını bir kenara koyarlar.

Avustralya yasaları çerçevesinde, tüm Avustralyalılar kültürlerini ve inançlarını ifade etme ve Avustralya’nın ulusal yaşamına özgürce katılma hakkına sahiptir. Aynı zamanda, herkesten Avustralya’nın yaşam şeklini destekleyen prensip ve paylaşılan değerleri korumaları beklenir.

#Avustralyavatandaşlığı #Avustralyavatandaşı #permanentresidency #kalifiyegöçmenlik #Avustralyadayasam #kalıcıoturum #Avustrayadahayat #skilledvisa #Avustralyadayaşam #avustralyakalıcıoturum #AvustralyaNitelikliGöçmenlik #NitelikliGöçmenlik #Çalışmavizesi #AvustralyaGöçmenlik #göçmenlikdanışmanı #Avustralyaçalışmavizesi #Göçmen #Vize #Avustralya

Güncel Yazılar
Arşiv
Facebook
  • Facebook Icon